T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bizi Takip Edin:
      
Resmi Gazete


Bulunduğunuz Yer: Dernek İşlemleri  >>   Kuruluş İşlemleri   >>   Dernek Kuruluşu

 Dernek Kuruluşu
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

DERNEK KURULUŞU

SIRA

GEREKLİ BELGELER

ADEDİ

1

Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi  Formu (EK-2) Tıklayınız.

1 adet

2

Dernek kurucuları tarafında her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,

2 adet

3

Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

1 adet

4

Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

1 adet

5

Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

1 adet

6

Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, (Örnek Liste)

1 adet

7

Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname),

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, Ayrıca, çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair (Dernekler Yönetmeliği Ek-1 de örneği bulunan) Alındı Belgesi verilir.

Örnek Dernek Tüzüğünden  Yararlanmak İsteyenlerin Dikkatine

Örnek Dernek Tüzüğü İçin  ( Şubeli) Tıklayınız.

Örnek Dernek Tüzüğü İçin (Şubesiz) Tıklayınız.

Örnek Camii Dernek Tüzüğü İçin Tıklayınız.

Örnek Spor Kulübü Tüzüğü İçin Tıklayınız.


TEL: (432) 214 26 36 FAX: (432) 214 66 90
ADRES: CUMHURİYET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI 65100 VAN e-posta: vanildernekler@vandernekler.gov.tr